کمينه

همايش هاي سالانه روابط‌عمومي الكترونيك با حضور جمع كثيري از مديران، متخصصين و علاقه‌مندان روابط‌عمومي و با مشاركت جمعي از وزارتخانه ها، سازمان ها و اصحاب مطبوعات و با هدف توسعه و ارتقاي وظايف روابط عمومي ها از طريق بكارگيري فن آوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در تهران برگزار مي شود.

حضور مقامات كشور در اين همايش و انعكاس وسيع رسانه اي آن به همراه طيف وسيع مخاطبان اعم از مديران، متخصصان و كارشناسان روابط‌عمومي، تبليغات و بازاريابي دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي خصوصي، دانشجويان و انجمن هاي علمي و تخصصي، اصحاب رسانه ها و روزنامه نگاران، موجب اثربخشي و تحقق نسبي اهداف همايش شده است.

از سوي ديگر تلاش كميته علمي همايش براي دعوت از اساتيد و فعالان ممتاز روابط‌عمومي به منظور سخنراني و قرائت مقالات علمي، باعث شده شركت‌كنندگان ضمن احساس رضايت از مطالب مطروحه، با آخرين تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در حوزه روابط عمومي الكترونيك آشنا شوند
.

 
 
 
ورود به سايت