کمينه

بهره گيري از دانش و تجربه اساتيد علوم ارتباطات و صنعت IT

  •  ايجاد فرصت لازم براي برقراري ارتباط و تعامل سازنده ميان اساتيد، متخصصان، مديران و كارشناسان ارشد روابط عمومي.
  •  بهره برداري از مقالات و پژوهشهاي علمي انجام شده در حوزه ارتباطات، رسانه ها و روابط عمومي الكترونيك.
  •  عضويت در دبيرخانه دائمي همايش.
  •  اعطاء گواهينامه پايان دوره.
  • درج اسامي شركت كنندگان در كتاب همايش.
  •  نشر، گسترش و اعتلاي حرفه و دانش روابط عمومي.
  •  آشنايي با سيستم ها و روشهاي نوين روابط عمومي الكترونيك و ارايه آخرين تجربيات و دستاوردهاي اين رشته.

 

 
 
 
ورود به سايت