اخبار و رويدادهای همايش

موضوعات ارسال شده در فروردین 1386

مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي وزارت كشور: دستيابي به روابط عمومي الكترونيك، مستلزم ايجاد بينش ...
تجهيز روابط عمومي‌ها به ابزار و فنون ICT بيش از هر چيز مستلزم ايجاد بينش و ادبيات لازم در سطح سازمان‌ها و عناصر فعال در روابط عمومي‌هاست. دكتر سيدمجتبي ميرعبداللهي، مشاور وزي...(ادامه)
تاریخ: 1386/01/27   گروه: اخبار همايش دوم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
مشاوررييس جمهور: راه حل هاي روابط عمومي الكترونيك ،رشد وتوسعه كشوررا تضمين مي كند
با استفاده از تكنيك ها و راه حل هاي روابط عمومي الكترونيك،رشد وتوسعه كشوردرابعادمختلف علمي و فرهنگي ،تضمين وبسياري از بحران ها برطرف مي شود. دكترعلي زارعي نجفدري،مشاوررييس جم...(ادامه)
تاریخ: 1386/01/20   گروه: اخبار همايش دوم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي:روابط عمومي ها ،وكيل مدافع متعصب سازمان ها نباشند
تبديل شدن برخي روابط عمومي ها به وكيل مدافعان متعصب سازماني ،باعث كاهش اعتماد عمومي به آن ها شده است. دكترمحمد مهدي مظاهري،معاون فرهنگي دانشگاه آزاداسلامي در ديدار دبيروتعدا...(ادامه)
تاریخ: 1386/01/19   گروه: اخبار همايش دوم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
روابط عمومی دیجیتال ، گام اول پیاده سازی دولت الکترونیک
برگزاری همایش ها و نشستهای تخصصی در حیطه علوم ارتباطات و از جمله روابط عمومی می تواند به عنوان یکی از اقدامات موثر برای حرکت به سمت روابط عمومی الکترونیک تلقی شود . برگزاری او...(ادامه)
تاریخ: 1386/01/13   گروه: اخبار همايش دوم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
مهلت ارسال مقاله به همايش روابط عمومي الكترونيك اعلام شد.
دانشجويان،مديران وكارشناسان حوزه روابط عمومي تاسي ويكم فروردين ماه مهلت دارند چكيده مقالات خود را به دبيرخانه همايش روابط عمومي الكترونيك ارسال كنند. داريوش شوقي بنام،قايم مق...(ادامه)
تاریخ: 1386/01/11   گروه: اخبار همايش دوم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
جهت گيري وزارتخانه ها و سازمان هادرحوزه روابط عمومي الكترونيك در كتاب همايش
يكي از توليدات همايش انتشار كتاب همايش،شامل خلاصه مقالات ، بانك اطلاعات روابط عمومي ها و اختصاص فصلي جداگانه براي انعكاس گزارش جهت گيري هاي وزارتخانه ها و سازمان ها درخصوص فن ...(ادامه)
تاریخ: 1386/01/09   گروه: اخبار همايش دوم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
روابط عمومي ديجيتال ملي يا باز مهندسي اجتماعي ملي
حكايت سعدي از تجارت ايرانيان در جزيره كيش، شواهد باستانشناسي بندر سيراف بوشهر در تجارت دريايي آن زمان، نقش آفريني ايران بخاطر موقعيت ژئوپليتيك خود در جاده ابريشم (نماد نظم جها...(ادامه)
تاریخ: 1386/01/09   گروه: اخبار همايش دوم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0

 
 
 
ورود به سايت