اخبار و رويدادهای همايش

موضوعات ارسال شده در خرداد 1388

دومین ویژه نامه چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد.
تاریخ: 1388/03/10   گروه:  اخبار همايش چهارم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
پاور پوینت مقالات چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک
دکتر حسن قشقاوی : نقش روابط عمومی در پیش برد دیپلماسی دکتر شهیندخت خوارزمی: روابط عمومی الکترونیک در جامعه اطلاعاتی دکتر سعید رضا عاملی : روابط عمومی سبز در جهان دو فضایی شد...(ادامه)
تاریخ: 1388/03/06   گروه:  اخبار همايش چهارم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0

 
 
 
ورود به سايت