اخبار و رويدادهای همايش

موضوعات ارسال شده در تیر 1388

کتاب روابط عمومی حرفه ای متنتشر شد.
کتاب روابط عمومی حرفه ای در پنج بخش و بیست فصل و 300 صفحه با نگارش احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات) به مباحث اساسی و کاربردی روابط عمومی پرداخته است. بخش اول کتاب با عن... (ادامه)
تاریخ: 1388/04/27   گروه:  اخبار همايش چهارم روابط عمومي الکترونيک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0

 
 
 
ورود به سايت