اخبار و رويدادهای همايش

موضوعات ارسال شده در آذر 1390

اولین کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری سوگند یاد کرد
اولین کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری سوگند یاد کرد
 دکتر شهناز هاشمی، به عنوان اولین کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، سوگند یاد کرد. (ادامه)
تاریخ: 1390/09/08   گروه: اخبار همایش ششم روابط عمومی الکترونیک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0
نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر از صبح اول آذرماه 90 بر روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.     (ادامه)
تاریخ: 1390/09/01   گروه: اخبار همایش ششم روابط عمومی الکترونیک    توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 0

 
 
 
ورود به سايت