تاریخ: 1392/02/28 نظرات: 0 نظر نمایش: 4765 مرتبه تعداد امتیاز: 9   (Article Rating)
پاور پوینت مقالات ارائه شده در هشتمین همایش روابط عمومی الکترونیک

پاور پوینت مقالات ارائه شده در هشتمین همایش روابط عمومی الکترونیک

 معماری و باز مهندسی هوشمند روابط عمومی در سپهر هوشمند اطلاعاتی نوین // محمد سلطانی فر

شبکه های اجتماعی و روابط عمومی هوشمند // حمید ضیایی پرور

مهندسی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی هوشمند //  حمید شکری خانقاه

معرفي الگوي روابط عمومی شهروندی // حسين امامي، اشرف سادات احدزاده

کاربرد داده کاوی در روابط عمومی هوشمند  //   حدیث جواهری - محبوبه زردشت 

بازگرداندن عموم به روابط عمومی //  يونس شكرخواه

قدرت هوشمند و روابط عمومی کارآمد: دیدگاهی راهبردی // حسن بشیر

 وب معنایی وآینده روابط عمومی ها // فاطمه محمدی زاده و عبدالکریم خیامی

 
 
 
 
کد: 1015
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت