تاریخ: 1389/01/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 1897 مرتبه تعداد امتیاز: 7   (Article Rating)
دوازدهمین ویژه نامه روابط عمومی الکترونیک

دوازدهمین ویژه نامه روابط عمومی الکترونیک

کد: 511
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت