تاریخ: 1389/02/26 نظرات: 5 نظر نمایش: 7008 مرتبه تعداد امتیاز: 161   (Article Rating)
کتاب خلاصه مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک

کتاب خلاصه مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک

کد: 558
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت