تاریخ: 1390/02/28 نظرات: 13 نظر نمایش: 67604 مرتبه تعداد امتیاز: 11530   (Article Rating)
کتاب خلاصه مقالات ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد

کتاب خلاصه مقالات ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد

کد: 680
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت