تاریخ: 1390/02/30 نظرات: 0 نظر نمایش: 1640 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
دومین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد

دومین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد

 

کد: 701
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت