تاریخ: 1390/03/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 1707 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
ششمین ویژه نامه ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر شد

کد: 716
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت