محورهاي همايش روابط عمومي الکترونيک

کمينه
تاریخ: 1389/01/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 1800 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
محورهاي همايش اول روابط عمومي الکترونيک

محورهاي همايش اول روابط عمومي الکترونيک

 
 

روابط عمومي الكترونيك ؛ تسهيل در پاسخگويي

 

روابط عمومي الكترونيك ؛ بكارگيري بهينه منابع انساني

 

روابط عمومي الكترونيك ؛ توسعه سازماني

 

روابط عمومي الكترونيك ؛ ايجاد رضايتمندي

 

روابط عمومي الكترونيك ؛ سرعت در انتشار اخبار و رويدادهاي سازماني

 

روابط عمومي الكترونيك ؛ تحول در نظام انتقادات و پيشنهادات

 

روابط عمومي الكترونيك ؛ چالشها و فرصتهاي پيش رو

 

روابط عمومي الكترونيك ؛ مقبوليت و محبوبيت سازماني

 کد: 512
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت