محورهاي همايش روابط عمومي الکترونيک

کمينه
تاریخ: 1389/01/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 1928 مرتبه تعداد امتیاز: 8   (Article Rating)
محورهاي همايش دوم روابط عمومي الکترونيک

محورهاي همايش دوم روابط عمومي الکترونيک

روابط عمومي الكترونيك و نقش آن در بهره وري سازماني


  •  روابط عمومي الكترونيك ؛ ارتقاي مديريت سازماني

  •  روابط عمومي الكترونيك ؛ الزامات و زيرساختهاي فني

  •  روابط عمومي الكترونيك ؛ توانمندي در پاسخگويي

  •  روابط عمومي الكترونيك ؛ محدوديتهاي قانوني ، الزامات حقوقي

  •  روابط عمومي الكترونيك ؛ وبلاگ و وبلاگ نويسي

  •  روابط عمومي الكترونيك ؛ چالش ها و فرصت هاي پيش رو

  •  روابط عمومي الكترونيك و نقش آن در تحقق دولت الكترونيك

  •  روابط عمومي الكترونيك ؛ هدايت ، ترغيب و جلب افكار عمومي


کد: 513
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت