محورهاي همايش روابط عمومي الکترونيک

کمينه
تاریخ: 1389/01/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 1792 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
محورهاي همايش سوم روابط عمومي الکترونيک

محورهاي همايش سوم روابط عمومي الکترونيک

روابط عمومي الکترونيک، بازنگری در رفتار سازمانی

روابط عمومي الکترونيک، بازنگری در ساختار نيروی انساني

روابط عمومي الکترونيک، بازنگری در وظايف مديران روابط عمومي

روابط عمومي الکترونيک، بازنگری در ساختار سازماني

روابط عمومي الکترونيک، بازنگری در ساختار برنامه ريزي و بودجه سازمانی

روابط عمومي الکترونيک، بازنگري در روش های افکار سنجي و نظرسنجي

کد: 514
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت