محورهاي همايش روابط عمومي الکترونيک

کمينه
تاریخ: 1390/10/19 نظرات: 0 نظر نمایش: 1562 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
محور مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک

محور مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک

 روابط‌عمومی الکترونیک، روابط‌عمومی کاربردی

کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی
ساختار نوین سازمانی در روابط عمومی الکترونیک
الزامات فنی و زیر ساختها در روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک در خدمت برنامه استراتژیک سازمان
نقش رهبری سازمان در تحول روابط عمومی از سنتی به الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک و مدیریت نوآوری
استانداردها در روابط عمومی الکترونیک
معماری سامانه جامع روابط عمومی الکترونیک
روشهای نوین افکارسنجی و روابط عمومی الکترونیک
ارایه مدل عملی پرتال سازمانی (بانگاهی به استانداردها و ضوابط تدوین پرتالهای دولتی)
رویکرد اخلاقی به روابط عمومی الکترونیک
مدیریت افکار عمومی و روابط عمومی الکترونیک
کد: 755
نویسنده خبر: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک
[HASIMAGES]
 
تصاویر مرتبط
[IMAGES]
[/HASIMAGES]
امتیاز بندی

 
 
 
ورود به سايت