آشنایی با دبیر خانه

کمينه
آشنایی با دبیرخانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک
آشنایی با دبیرخانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک
 در اواخر سال 1383 و همزمان با شتاب پیشرفت های روزافزون فناوری‌های دیجیتال، دبیرخانه دائمی همایش روابط‌ عمومی الکترونیک با هدف فرهنگسازی در حوزه روابط عمومی الکترونیک، آش... (ادامه)
تاریخ: 1391/09/09       توسط: دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک    نظرات: 1792

 
 
 
ورود به سايت